Privacy

Gegevensverzameling

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers, tenzij je die zelf verstrekt hebt. Zo nodig zullen wij je expliciete toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van bijzondere persoonsgegevens.

Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat je persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot specifieke inhoud of om een evenement bij te wonen. Gegevens die wij vragen zijn jouw naam en e-mailadres. In die gevallen wordt de door jou opgegeven informatie gebruikt om aan jouw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan jou geleverde diensten aan jouw wensen aan te passen en te verbeteren. Als je die gegevens niet opgeeft, kunnen we je vraag of informatieverzoek niet opvolgen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegeven verder te verwerken om je in een later stadium van aanvullende informatie te voorzien, bijvoorbeeld over onze producten en diensten.

Jouw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures. Je mag ons altijd verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

Bekendmaking gegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door ons vastgelegde afspraken (bijvoorbeeld onze hostingpartij, of mailprovider) , dit elders in ons privacy statement wordt vermeld (cookies) of indien dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik moeten wij persoonsgegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen. In alle andere gevallen vragen wij jouw toestemming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst.
Met behulp van een permanente cookie kunnen de websites je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

SportTeamManager.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie vind je bij Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen of hun overige rechten als betrokkene willen uitoefenen, kunnen contact op nemen met ons via de contactpagina. In alle gevallen behandelen wij dergelijke verzoeken op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doelen en verwerkingen. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden na een periode van 1 jaar verwijderd

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een voldoende standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een geregistreerde gebruiker kan dit zelf via de "Mijn Profiel" pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek aanvragen via de contactpagina om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Nog vragen

Mocht u vragen of klachten hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via de contactpagina. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

SportTeamManager