Loading sportteammanager.nl - loading

Afmelden voor een wedstrijd

  • Klik op de wedstrijd waarvoor je af wilt melden.
Wedstrijdoverzicht

  • Klik op de knop "Afmelden".
Wedstrijd afmelden

  • Klik op "Ja" om de afmelding te bevestigen.
Afmelding bevestigen